Thursday, 24 November 2011

SAINS TAHUN ENAM

      Pemeliharaan dan Pemuliharaan Hidupan.
  1. Menubuhkan pusat pembiakan haiwan dan tumbuhan.
  2. Mengadakan hutan simpan.
  3. Menubuhkan pertubuhan yang memelihara alam.
  4. Menanam semula pokok-pokok.
  5. Melarang penebangan pokok dengan sewenang-wenangnya.
  6. Melarang perdagangan haram haiwan dan tumbuhan.
  7. Melarang pemburuan secara berleluasa.

No comments:

Post a Comment